ROZŠÍRENÁ REALITA

 

V ROZŠÍRENEJ REALITE VÁM VYROBÍME:

APLIKÁCIU

GRAFIKU A VIDEÁ 2D A 3D

TLAČ PREZENTAČNÝCH MATERIÁLOV

 

ZÁROVEŇ VÁŠ BIZNIS ZAČLENÍME NA MAPU SLOVENSKA V ROZŠÍRENEJ REALITE.